HİZMETLERİM

Mekanik Tesisat Projeleri
Sıhhi Tesisat Projeleri
Isıtma Tesisat Projeleri
Soğutma Tesisat Projeleri 
Klima Tesisat Projeleri
Havalandırma Tesisat Projeleri
Yangın Tesisat Projeleri
Basınçlı Hava Tesisat Projeleri
Havuz Tesisat Projeleri
Doğalgaz Tesisat Projeleri
Belediye Ruhsat Projeleri
İş Yeri Ruhsat Projeleri
Kontrolörlük,Müşavirlik ve Proje Danışmanlığı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrik Tesisat Projeleri
Enerji Nakil Hatları
Orta Gerilim Şalt Malzemeleri
Alçak Gerilim Enerji Temini
Alçak Gerilim Elektrik Dağıtım Sistemleri
Haberleşme Sistemleri
Yangın Alarm ve Güvenlik Sistemleri
Genel Seslendirme Sistemleri
Ev Otomasyon Sistemleri
Aydınlatma Sistemleri
 
 
 
 
 
 
 
Enerji Kimlik Belgesi
Binanın enerji ihtiyacı,enerji tüketim sınıflandırması,yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.Bu belge 50 m2 ve üzerinde olan yeni mevcut eski binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve alınması zorunludur.Binalara Enerji Kimlik Belgesi tarafımızdan çıkarılmaktadır.
Akustik Projesi